The Fourth Floor.
Where the Bridge was born.

В миналото.
(Без първите изчислителни машини големите транснационални корпорации не биха били ефективни.)

IBM Incident Report 101 (http://ripsaw.cac.psu.edu)

IBM Incident Report 101. (Специализирана перфокарта)
Днес.
Софистицираните корпоративни решения са достъпни за всички.
Предствяме Ви:
FF Bridge - Ferry MMX (for Windows)

The Fourth Floor Bridge