Мощен.


< Функционален | Представяме Ви: The Bridge | Подвижен >

powerfull

Задачата на съвременните ERP системи еволюира от решения на въпроса "Какво точно се случи?" към "Какво ще стане?" ("Как ще се продава новият ни продукт X, в региона Y, в бъдещия период Z?")
Отговорите и на двата въпроса са във Вашите данни. Възползвайки се от суровата мощ на MS SQL Server, FF Bridge ще съхрани ефективно всички Ваши транзакции.


Десетки милиони документи? Няма проблем.
FF Bridge е специално оптимизиран за работа с големи обеми от данни. Той ще обработи необходимата Ви извадка за секунди, независимо от общия брой на транзакциите.

Подвижен.


< Мощен | ● Представяме Ви: The Bridge | Мащабируем >

flexible

Клиентът за MS Windows, Ferry MMX, е в състояние да се свърже с FF Bridge (корпоративният Ви сървър) настройвайки се в зависимост от възможностите на наличната мрежа. За работните места в главния Ви офис това ще е бърза net.tcp връзка, докато при отдалечените поделения, вероятно, подходящото решение ще е най-използваният протокол в Internet - http.


Минималният обем на генерирания трафик, съчетан с възможността клиентът да се свързва от произволна публична мрежа (зад NAT и Firewalls) прави икономически изгодни решенията с използване на мобилен (GPRS) интернет, дори при голям дневен обем документи.