FF Ferry (Razor)


Позволете на вашите дилъри да се възползват от всяка възможност за продажба.


Razor Reports
 • Ferry (Razor) е приложение за малки компютри (телефон или PDA) със собствена БД, използващо всички комуникационни възможности на мобилното устройство за синхронизация с корпоративната база данни (GPRS, WiFi, кабел).
 • Синхронизацията се извършва от името на конкретен потребител, с един бутон, така че собствената БД на Ferry (Razor) автоматично се персонализира с данните, до които потребителят има достъп. Резултатът е пълноценен автономен режим на работа за хората в движение.
 • Информацията за Вашите контрагенти, кредитната им история, списъци на стоки и услуги и специфични ценови политики са винаги достъпни.
 • Стандартните възможности включват приемане и изпълнение на поръчки, фактуриране, плащания, инвентаризация.
 • Ferry (Razor) е многоезичен.
Продажбите, разбира се, са професия за хора умеещи да установяват контакти. В условията на силно конкурентна среда, възможността сделките да бъдат финализирани бързо, при наличието на пълната необходима информация би била полезна за вашите дилъри. Те се нуждаят от ефективността на мобилните технологии, за да дадат най-доброто от себе си – а това е максимална производителност и наистина доволни клиенти.
Ако изискванията Ви са съществено по-високи - списъци с дължина 100,000 и повече елемента или по-софистицирани операции - ще ви предложим специализирано решение.
Ferry (Razor) съчетава независимостта на едно самостоятелно приложение с интегритета на интернет технологиите. Цялата необходима за вашите дилъри информация е винаги на тяхно разположение, без значение е наличието (и качеството) на връзката с корпоративната база данни в момента на създаване на документите. Обменът на данни с корпоративната БД ще бъде иницииран от вашия дилър, по негова преценка, без ангажиране на служители от офиса при трансфера.
 • В склада
 • приемане на поръчки
 • изпълнение на поръчки
 • инвентаризация
 • ExVan & PreSales
 • приемане на поръчки
 • фактуриране
 • плащания
Можете да го използвате във Вашия склад - за извършване на инвентаризация, изпълнение на поръчки и пр. В случай, че изберете устройство с вграден баркод четец, ще ограничите рязко влиянието на субективния фактор при въвеждане на данните.

Все пак, Ferry (Razor) е предназначен главно за хората, които работят извън офиса. Независимо от избраната търговска практика: пълноценна ExVan търговия, при която дилърът продава и фактурира сделките или търговски представители, които само подготвят сделките, издавайки документ за заявка или складова разписка, при всеки случай Вие се нуждаете от стабилен път, по който информацията за случващото се да постъпва в корпоративната база данни.

Ferry (Razor) Ви предлага това да става без междинни звена и поделяне на отговорността - предпазвайки Ви от грешки, конфликти и в крайна сметка - недоволни служители и клиенти.

ferry
Демонстрационната версия включва примерна БД, с къси списъци контрагенти и продукти (всеки от тези списъци е с размер ~1000 елемента) и възможност за извършване на основни типове сделки. Тя може да бъде инсталирана на всяко типично мобилно устройство (телефон или органайзер) с операционна система Microsoft Windows Mobile 5.0 или по-висока.

За да изтеглите демо версията ще трябва да се регистрирате. Няма да Ви отнеме много време, но пък ще ни помогнете да Ви опознаем по-добре и да можем да Ви предложим подходящите промени в бъдеще.
ferry