We build Bridges. Just use that.

ferry
ФОРТ ФЛОР ЕООД е малка софтуерна компания, учредена и базирана в София. Ние правим Bridge – web базирана информационна система за бизнеса и Ferry - нейният rich client за мобилни устройства.

Юри Бурулянов и Susan Way създадоха Fourth Floor в началото на 2009 г. с желанието да предоставят на всички нива в една организация комфортната и сигурна среда за работа, която всяко човешко същество заслужава.

Работейки заедно, ние изграждаме мостовете към данните и между хората. Просто ги използвайте.
София, 1113


адрес: ул. А.П.Чехов No.33

тел.: +359-897-903-899